EHBO-vereniging De Meije – Zegveld beschikt sinds oktober 2012 over een Mobiele EHBO Post inclusief een AED.
Heeft u als organisatie van een evenement hulpverleners nodig dan kunt u contact opnemen met Annita van Vliet 06-138 12 129 of een mail sturen naar  info@ehbo-demeije-zegveld.nl.

Wij vragen u het aanvraagformulier EERSTE HULP-ondersteuning tijdens evenementen in te vullen.
Het aanvraagformulier kunt u middels de bijgaande link aanvraagformulier downloaden.
De algemene voorwaarden Eerste Hulp-ondersteuning treft u via de volgende link algemene voorwaarden  aan.
Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld kunt u deze mailen naar info@ehbo-demeije-zegveld.nl.

Ook andere EHBO verenigingen kunnen gebruik maken van de Mobiele EHBO Post.
Neem in dat geval ook contact op met Annita van Vliet.

De hulpverleners van EHBO-vereniging De Meije –Zegveld hebben de afgelopen jaren assistentie verleend bij onder meer Zegveld Zomert, de Meijeloop, wedstrijden bij de Polsstokvereniging Zegveld, Meije tentfeest en andere tentfeesten in de omgeving.